از کودک نوپا چه میتوانید انتظار داشته باشید؟

زندگی برای کودکی که راه افتاده هر روز پر از چالش است کنجکاوی و تحرک او با چند ماه قبل قابل مقایسه نیست. گاهی بهتر است بدانید منتظر چه بهتر است باشم. 1- یکی از شیرین ترین صحنه از بزرگ شدن کودکان راه افتادن آنها است. این پیشرفت بین 9ماه تا 17 ماه روی می دهد. حد متوسط ان در 14 ماه است. 2-بعد از راه افتادن ، نوبت دویدن می رسد. پسر یا دختر فعال تر و بازی گوش تر میشود. در واقع در صدد کشف امکانات موجود بر میاید. تا بتواند از پله بالا برود، از میز و صندلی و نرده بالا میرود. تختخواب با نرده دیگر محل امنی برای گذاشتن او نیست. 3- یکی از مراحل رشد او در تصمیمگیری و انجام لگد زدن به توپ است. چند بخش مختلف از مغز او با یکدیگر لازم است همکاری کنند. از آن گذشته گاهی می بیند توپ بسوی او بر میگردد. این دلیل می شود که هر چه به دستش میرسد را پرت کند تا ببیند بر می گردد یا نه. 4- در دو سالگی کودک از عضلات کوچک دستش استفاده کرده مداد به دست میگیرد و خطوطی می کشد. در همین زمان است که قادر است قاشق را هم محکم بگیرد و میتواند خودش غذا به دهان بگذارد. 5- بین 18 و 24 ماه مغز کودک نوپا اینقدر رشد کرده است که میتواند خیال بافی کند. می بینید به عروسک غذا می دهد و بر شاخه ای نشسته ازآ ن به عنوان اسب استفاده می کند. یا با تلفن اسباب بازی با دوستش حرف می زند. 6- بین 15 تا 18 ماه منتظر شنیدن کلمه قابل فهم باشید. بین 18 تا 24 ماه جمله ساده مثل "بابا کو؟" یا " د در بریم" می گوید طولی نمی کشد که مدام حرف میزند ولی فقط بعضی میتوانند بفهمند چه میگوید. 7- در حدود سن دو سال از داشتن همبازی خشنود میشود. هنوز از دادن اسباب بازی به دیگری راضی نیست. ولی این زمان قدم مهمی در امر اجتماعی شدن کودک است 7- اگر هر چه به او گفتید مخالفت کرد و "نه" جواب داد ، تعجب نکنید. خیال نکنید با شما لجبازی می کند.این هم بخشی از رشد عاطفی و عقلانی کودک در این سن است. همیشه به او پیشنهاد دیگری بدهید و صبور باشید.