با ترس کودک چگونه بر خورد کنیم؟

اگر فرزند شما به شما اطمینان کرد و گفت از چیزی یا آدمی یا حیوانی میترسد:

– هرگز به او نخندید.

– هرگز نزد دیگران حرفی را که به شما زده بازگو نکنید .

– هرگز به زور تا خودش اظهار نکند او را مجبور نکنید به طرف چیزی که می ترسد برود.

– هیچوقت فکر نکنید باید بزرگ شود. هر وقت از نظر روانی آمادگی داشت با شما در میان میگذارد. بعضی مردم از قرار گرفتن در بلندی می ترسند. بعضی از نشستن در صندلی کنار راننده، من از صدای در رفتن تفنگ و رعد و برق وحشت می کنم. دلیل ان شاید برای شما و من واضح نباشد ولی واقعیت دارد و یک نوع ضعف یا دلیل روانی باید داشته. شما بهتر است صبور باشید و با ملایمت و مهربانی پله پله بر ترسهای کودک مسلط گردید.نیاز به درک بیشتر و اعتماد به محیط و راستگوئی شما دارد.

–  فکر نکنید تقصیر شما یا تقصیر او است که می ترسد.

– یکی از دلایل ترس ندانستن نتیجه است. ممکن است از اتفاقی که روی داده ولی اوکاملا ندیده ترسیده باشد.به او فرصت بدهید وبا هم صحبت کنید .

چگونه میتوانید به او کمک کنید؟

اغلب در اثر رشد جسمانی و عقلی  بسیاری از ترسها خود بخود از بین می رود. اگر از قرار گرفتن در بلندی می ترسد می توانید با بازی کردن ابتدا او را در پله اول نردبان قرار بدهید. وقتی احساس راحتی کرد در پله دوم . هیچوقت شتاب نکنید و بیشتر میل او را رعایت کنید.

گاهی کودکان از آتش می ترسند. ممکن است بخواهد بر این ترس غلبه کند. به او کمک کنید که در محل امن مثلا در جا بخاری آتش روشن کند. از او بخواهید همیشه روشن کردن آتش را با بزرگتر انجام دهد. دلیل آن سوزان بودن وغیر قابل پیش بینی بودن آتش است.

از او بخواهید برای تان توضیح دهد از کجا یا چه بخشی از آنچه می ترسد را برایتان باز گو کند؟

فرض کنید بگوید از مرگ. میتوانید پاسخ دهید تا کنون هیچکس از دنیای دیگر خبری برای ما نیاورده است. ما میدانیم روزی متولد می شویم و روزی هم این دنیا را ترک می کنیم. معمولا کودکان نمی میرند. هرچه خداوند بخواهد همان خواهد شد.

یکی از رایجترین ترسها بین کودکان ترس از تاریکی است. بیشتراز سن دو سالگی شروع می شود و تا دوران نوجوانی ادامه دارد. لازم نیست شبهاچراغ اتاقی که در ان میخوابد را خاموش کنید. همیشه دیدن نورمختصر موجب ارامش خیال خواهد بود. ترس از سگ یا آب هم بین اطفال بسیارفراوان است. بهتر است با کودکان مدارا کنید . به مرور زمان بر این نوع ترسها غلبه می کنند.

ترس از دکتر دندان پزشک یا بیمارستان طبیعی است و البته نیاز به آماده کردن طفل برای پذیرفتن آن دارد.