تاریخچه کوتاهی از فعالیتهای کانون حمایت از حقوق کودکان در امریکا

بیست سال کار گروهی مداوم را مگر میشود مختصر باز گو کرد؟ از ایران مسافر می آمد و برای ما زنان ایرانی مقیم لس انجلس و اطراف از آنچه در ارتباط با حقوق کودک و دیدارهائی که با کودکان سازمان اصلاح و تربیت ( زندان کودکان وابسته به شهرداری) روی میداد داستانهای غم انگیزی باز گو میکردند.
ما افرادی که سالها قبل مهاجرت کرده بودیم، بخاطر حرفه یا کودکانمان با حقوق کودک آشنا شده بودیم. به لزوم پشتیبانی از سازمانی که در ایران داشت پا میگرفت واقف بودیم . هرباربا مسافری که از اینجا میرفت آنچه در توان داشتیم کمک مالی میکردیم تابنیه مالی انان را برای ادامه فعالیتشان تقویت کنیم.
اواخر سال 1998 بود که از به ثبت رسیدن انجمن حمایت از حقوق کودکان در ایران با خبر شدیم. همچنین با توجه به اساسنامه آن گروه و همکاری خانمها شایسته امانی، زیبا و میترا امینی و همسرانشان آقایان روحانی و بهروزشکریان در امریکا نیز کانون حمایت از حقوق کودکان در سال 2000 به ثبت رسید. هیات مدیره از داوطلبانی که حاضر به صرف وقت برای پیشبرد اهداف کانون بودند بطور شورائی تشکیل شد و شروع بکار کرد.یکی از همراهان بسیار قدر دانستنی ما در هیات مدیره آقای محمد حقانی است که اولین وب سایت کانون را بوجود آوردند و همیشه مرهون همکاری صمیمانه ایشان هستیم هدف گروه ایجاد در آمد مستمر برای انجام کارهای اجرائی در ایران بود. زیرا انجمن حمایت از حقوق کودکان غیر سیاسی، غیر انتفاعی و بیشتر جنبه اجرائی برای تغییر حقوق به نفع کودکان دارد. بودجه آن از حق عضویت اعضا تامین می شود واز کمکهای مردمی آنچنان برخوردار نیست، زیرا جنبه خیریه ندارد.
به دفعات در گردهم آئی های ایرانیان روشنفکر و علاقمند به نسل آینده ؛در شهرهای ایروین، لاگونانیگل، سن دیاگو هر جا ایرانیان جمع می شدند مثلا در پارک ایروین به خاطر سیزده به در و یا گلریزان به نفع کودکان خیابانی و یا فعالیتهائی که در جنوب خراسان روی میداد مانند دایر کردن مهد کودک یا فرهنگسرا و خوابگاه برای کودکانیکه از روستاهای اطراف می آمدند و امکان رفت و امد نداشتند و یا زلزله بم با همکاری خانم ژیلا کاشف مبالغی جمع می شد و وجوه گرد آوری شده به ایران فرستاده میشد نا در سال 2007فرستادن کمکهای نقدی فقط با اجازه اوفک میتوانست انجام بگیرد و بخاطر بخشودگی مالیاتی که به اهدا کنندگان مالی تعلق میگرفت دولت امریکا دقیقا در نحوه خرج منابع مالی نظارت داشت.
گفتنی است که با همکاری خانم شیرین عبادی که برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 شده و از بنیان گذاران انجمن در ایران بودند و آقای علی مژدهی وکیل موفق در این دیاردر آن زمان کانون توانست اجازه نامه برای ارسال پول به ایران را به دست آورد.
در سالهای اخیر بیشترین کمک مالی به سازمانهائی تعلق میگیرد که مادران برای خود کفا شدن با انواع کارهای دستی و خیاطی آشنا می شوند وفرزندان نوپای آنها در مهد کودک تعلیم می بینند. گرانی و وضع غیر قابل پیش بینی اقتصادی موجب کسر آوردن در مخارج روزمره آن سازمانهاشد و کانون از طریق فیسبوک و لطف افراد سخاوتمند نزدیک به شش هزار دلارجمع کرد که به آنها کمک کند ولی با کمال تاسف ارسال آن به ایران از طریق بانک غیر ممکن است. از ما پرسیده می شود چرا با مسافر نمی فرستید؟ زیرا هر مبلغی که از حساب بیرون آورده شود، لازم به توضیح است که به چه سازمان یا گروهی کمک می کنیم .در شرایط فعلی طبیعتا برای آن سازمان هر ارتباطی باایرانیان مقیم امریکا مشکلزا خواهد بود.
هیات مدیره کانون در امریکا برای گسترش هرچه بیشتر پیمان حقوق کودک از نویسندگان و مترجمان ایرا نی در خواست نوشتن یا ترجمه داستانهائی در ارتباط با حقوق کودک کردبا این هدف که شاید بیشتر قابل درک شود و در نتیجه کودکان بتوانند حقوق خود را مطالبه کنند. مثل حق تحصیل رایگان و .... اکنون بیش از یکسال است که روی این طرح کار می کنند و بجاست که از همه سازمانها و افرادی که در پیشبرد این طرح با ما همکاری داوطلبانه ویا در پرداخت هزینه ها کمک کرده اند سپاسگزار باشیم.
افزون بر این از طریق شبکه تلگرام و فیسبوک بیش از سه سال است که با هدف اطلاع رسانی هر چه وسیعتر به پدران و مادران و مربیانی که زبان فارسی را میخوانند مطالب مختلف برای رعایت حقوق کودک و درک هرچه بیشتر از مراحل رشد ورفع سوالهائی که روز مره با ان مواجه میشوند کوشا است. میدانیم مغزدر هشت سال ابتدای عمر کودک بیشترین رشد را می کند و علاوه بر تغذیه جسمی نیاز وافر به استفاده از منابع دیگربرای ایجاد ارتباط سازنده و موثر دارد. از همه علاقمندان به کمک در ایجاد ارتباط با ایرانیان داخل و خارج از کشورو رساندن اطلاعات مفید در ارتباط با درک بدون پیشداوری از جهان و مردم ان تقاضای همکاری داریم.