قانون یک به پنج

ایا شما روزانه دقت می کنید در هر بر خورد با کودک تان چند بار او را تائئد می کنید و یا چند بار به او جواب منفی می دهید؟ اخیرا متخصصین و افرادی که با علم و تجربه فراوان با کودکان سنین مختلف کار می کنند به این نتیجه رسیده اند که در مقابل هر دفعه که به کودک جواب “نه “میدهید لازم است که پنج با ر جواب مثبت بدهید تاکودک با شما همکاری کرده و بتوانید بیشتر لذت ببرید و کمتر عصبانی و یا نگران باشید.

جواب منفی دادن بعد از چندی اعتبارش را از دست میدهد و متوجه می شوید کودک به حرف شما دیگر توجه نمیکند. بنابر این در باره چند مورد ذیل دقت کنید:

خواهر یا برادرت را نزن.

دست به تلویزیون نزن.

خرده خوری نکن . به زودی شام میخوریم

دور اتاق ندو

روی وسایل خانه بالا و پائین نپر

پنجره را نبند

از اتاق بیرون نرو

آن لباس را نپوش و….

اگر ادم منصف و دل رحمی باشید ملاحظه می کنید اینهمه مخالفت کردن و نه گفتن هر شنونده ای را به مقاومت و لجبازی وا میدارد. فقط منفی بودن و نه گفتن نیست. دقت کنید هوا و ارتباط شما با فرزندتان بیشتر شبیه سرباز خانه است بجای آشیانه ای گرم و توام با پشتیبانی و مهر ورزی.فراموش نکنید که همه ارتباطها لازم است مثبت  و دو طرفه باشد. زمانی که سردی بکنید و همیشه نه بگوئید توازن از بین میرود و شما بازنده خواهید بود. اگر مایلید تغییر پیدا بشود، به نکات ذیل توجه بفرمائید:

  • هر یکدفعه که جواب منفی دادید پنج بار در مقابل سوال کودک با او موافقت کنید
  • با دقت و توجه کامل به پرسش او گوش دهید. فکر نکنید میداند چه میخواهد بگوید
  • اگر در وظایف خانه و مادری کردن غرق شده ایدلازم است یکبار دیگر به الویتهای زندگی بنگرید واز خودتان سوال کنید چرا بچه ها به حرف من گوش نمیکنند؟
  • مادری اعتراض میکرد که هر غروب وقتی میخواهم شام درست کنم سه فرزندم مدام با هم دعوا می کنند و تمام وقتم را میگیرند. یاصبح قبل از مدرسه رفتن قیامت می شود و همه بد اخلاقی خانه را ترک می کنیم.
  • مدیر خانه و نظم دادن به آن وظیفه شما است. برای هر یک از بچه ها کاری تعین کنید که به آن بپردازند و در دست و پای شما یا همدیگر ایجاد مشکل نکنند. یکی وسایل سفره را حاظر کند. دیگری اشغالها را جمع اوری کرده و سومی برود دست و صورتش را بشوید و اماده برای غذا خوردن بشود. یادنان باشد همیشه با روی باز و شادی از با هم بودن اطراف میز یا سفره بنشینید و هر یک آز آنچه در آن روز بر شما گذشته برای همدیگر تعریف کنید تا به گفتگو کردن با یکدیگر عادت کرده از آن لذت ببرید. مادری گله می کند دخترم برایم نمیگوید چه کرده است. از او پرسیدم آیا شما یرای او هر روز تعریف می کنید. شما الگوی او هستید مثبت و مهربان باشید تا متقابلا آن را تحویل بگیرید.