نوزاد و گریه مداوم

سنین اولیه در شالوده شخصیت و رشد همه جانبه طفل بسیار تاثیر دارد. نوزادانی که زیاد گریه می کنند را در یابید.

گریه کردن تنها راه ارتباط گرفتن نوزاد با دنیای ناآشنای خارج از رحم مادر است.سفر خارج شدن از رحم گرم و نرم مادر کار ساده ای نیست بخصوص که همیشه نوزاد از طرف سر وارد نمیشود. طبیعت به حفظ و بقای نوزاد علاقمند است و در نهاد او مکیدن شیر و خوابیدن را ودیعه گذاشته است.نوزاد به لا اقل هفده ساعت در بیست و چهار ساعت به خواب یا استراحت کامل نیازمند است  اگر ملاحظه کردید که نوزادی پس از شیر خوردن و سیر شدن باز گریه می کند نخست دیاپر او را باز کنید و بررسی کنید که آیا پوست بین پاها یا پشت او قرمز شده است؟ ایا حشره یا چیز غیر عادی ممکن است دیده شود. معمولا شستن با اب ولرم و عوض کردن پوشک موجب آرامش میشود. حتما او را بلند کنید و کمک کنید تا هوائی که در حین خوردن شیر وارد معده بسیار کوچک او شده خارج شود. نفخ معده ارتباط مستقیم با شیر مادر دارد. بعضی از غذاها که مادر میخورد ایجاد باد می کند و طبیعتا در معده کوچک و ناتوان نوزاد که بزرگی آن به اندازه یک فندق است بسیار دردآور است. چندی قبل در این باره مطلبی نوشته بودم و مورد سرزنش چند خواننده قرار گرفتم. درست آست شمایا مادر بزرگ بسیار با تجربه هستید و کاملا در بزرگ کردن کودکان تجربه دارید. آنچه برایتان می نویسم نتیجه تحقیقات و مطالعه بیشتر روی کودکان است. مثلا ممکن است در قدیم آبهای گاز دار همیشه دردسترس نبوده ولی اکنون مادر خیال کند نوشیدن پپسی یا دیگر آبهای گاز دار اشکال ندارد. نوه من درچند ماه اول عمرش زیادگریه میکرد. حالا میدانم که نسبت به پرتقال حساسیت داشت و هروقت مادرش پرتقال میخورد او از نفخ رنج میبرد. یا نوزاد دیگری را می شناسم که نسبت به شیر مادر حساسیت داشت. بعد از هر بار شیر خوردن مدتها گریان بود. حتی ممکن است شیر خشکی که مصرف می کنید به او نسازد. بخاطر بسپارید معده نوزاد با عمل هظم و دفع آشنا نشده و ممکن است بی تابی او دلیل داشته باشد معمولا تا سه ماه اول نخستین فرزندخانواده  نا ارام است زیرا مادر نسبت به گرفتن، عوض کردن و شیردادن کاملا وارد نیس و به عبارتی کار کشته نشده و تمرین ندارد. بچه های بعدی همه معمولا آرامتر هستند.