والدین و مربیان

نوامبر 23, 2019

تغذیه :اطلاعات عمومی و مهم

تغذیه :اطلاعات عمومی و مهم کاربو هیدراتهای خوب و بد را بشناسید. بدن ما نیاز به سوخت دارد تا بتواند کار کند. کاربو هیدراتها بنزین بدن هستند ولی لازم است آنها را بشناسید زیرا بعضی مفید و خوب هستند و […]
نوامبر 23, 2019

قانون یک به پنج

قانون یک به پنج ایا شما روزانه دقت می کنید در هر بر خورد با کودک تان چند بار او را تائئد می کنید و یا چند بار به او جواب منفی می دهید؟ اخیرا متخصصین و افرادی که با […]
نوامبر 23, 2019

چند نوع بازی با نوزادان تا کودکان نوپا

چند نوع بازی با نوزادان تا کودکان نوپا با فرزند یا نوه تان بازی کنید. بازی کردن بهترین وسیله برای جلب رضایت و گذراندن وقت با کودکان است. کودکان آماده یاد گیری هستند و شما فقط موجب سرگرمی آنها نمی […]