چرا لازم است از مراحل رشد کودکان مطلع باشید

شناختن مراحل رشد و درک لجبازی یا بداخلاق شدن کودک برای هر خانواده ای که علاقمند به رشد همه جانبه کودک است لازم میباشد. ما روزانه درباره درک و خصوصیات مربوط به سنین مختلف برایتان مطالب خواندنی و مهم می گذاریم. آنها را لطفا با دقت بخوانید و فکر نکنید کودک دوساله لجبازی می کند یا بقول یکی از خوانندگان شق است. در این سن کودک مایل است اظهار وجود و عقیده بکند. عوض کشمکش به او حق انتخاب بدهید. اجازه دهید خودش انتخاب کند. لازم است برنامه داشته باشید و هر روز آن برنامه را اجرا کنید تا کودک بداند چه باید بکند.

موجبات بدرفتاری کودکان و روش برخورد والدین:

انتقام جویی:

– شما که فهمیده و بزرگتر هستید مقابله به مثل نکنید و به دنبال بهبود رابطه باشید.

-درک کنید که رفتار کودک مناسب با مراحل رشد او است یا از روی دلسردی است،شما مسبب آن نبوده اید.

-اگر کودک در کشمکش برای رسیدن به خواسته اش شکست بخورد ، نتیجه منفی خواهد گرفت. دلسرد و به نمایش بی لیاقتی میپردازد.عزت نفس او یعنی از قبول خود دست می کشد. منفعل و بی علاقه به انجام کارهائی که فکر میکند خوب است انجام دهد میشود. هر چه ممکن است به او “نه”نگویید. حق انتخاب بدهید

– نمایش بی لیاقتی:

کودکی که مطیع است و همیشه به دامن مادر یا پدر چسبیده و جستجو گر و پر انرژی نیست.کودکی نمیکند.

-از انتقاد کردن دست بردارید و بر توانایی و نقاط قوت او تاکید کنید.

– به هرگونه تلاش اوبرای کودکی کردن امکان بدهید و بگذارید از راه تجربه بیاموزد . هر بار که به انجام دادن کار یا توجه کردن به موضوعی علاقه نشان داد با او همکاری کنید.میخواهد آشپزی کند از کثیف شدن ظروف آشپز خانه نترسید اجازه دهید دست بکار شود. اگر نتیجه مثبت گرفت تشویق کنید. از نتیجه منفی نه به ترسانید و نه به رخ او بکشید .

پسرم پس از به دنیا آمدن خواهرش بخاطر اختلاف سن از خواهرش پنج سال بزرگتر بود و خیال میکرد جایگاهش را از دست داده است. برای جلب توجه به رفتار منفی پناه برد. اگرچه به بدرفتاری خود آگاه بود اما از هدف‌آن بی اطلاع بود و من هم جوان بودم. هر دو از همدیگر دور شدیم. وظیفه پدر با مادر است که بکوشد دلیل هر رفتار یا گفتار نا مناسب کودک را بیابد طبیعی است که هر انسانی در هر سن مایل است مورد پسند واقع شود زمانی که بی مهری ببیند خشمگین و انتقام جو یا افسرده و دلسرد میشود. رشد طبیعی و عزت نفس او صدمه میخورد.