کودکان

نوامبر 23, 2019

ارتباط مثبت و سازنده با فرزند در سنین مختلف

ارتباط مثبت و سازنده با فرزند در سنین مختلف کودکان از زمان تولد تا دوسال اول عمر نیاز به محبت و پشتیبانی والدین دارند. تنها وسیله ارتباط انها گریه کردن است . بنابر این بهتراست با شنیدن صدای گریه به […]
نوامبر 22, 2019

شناختن ویژگی خاص هر مقطع سنی

شناختن ویژگی خاص هر مقطع سنی روانشناسان بر این باورند که کودک در مراحلی از سنین رشد خود دارای خصوصیتهای ویژه همان مقطع از سن هست. با دانستن این خصوصیات سنی ، اگر والدین این ویژگی ها را مشاهده نکردند […]
ژوئن 4, 2019

با ترس کودک چگونه بر خورد کنیم؟

با ترس کودک چگونه بر خورد کنیم؟ اگر فرزند شما به شما اطمینان کرد و گفت از چیزی یا آدمی یا حیوانی میترسد: – هرگز به او نخندید. – هرگز نزد دیگران حرفی را که به شما زده بازگو نکنید . […]